IDEA – migration cycle

[Full name: IDEA- Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union; Poland- Labour Market Module]

Project’s website
http://www.idea6fp.uw.edu.pl/

Project team (labour market)

Marek Okolski- leader of IDEA project
Izabela Grabowska- coordinator of Labour Market Module for Poland
Marta Anacka
Agata Gorny
Anna Janicka-Zylicz
Pawel Kaczmarczyk
Marta Kindler
Ewa Kepinska
Magdalena Lesinska
Aneta Piekut
Marta Biernath
Monika Szulecka

Publications connected to the project

Grabowska-Lusinska I., Drbohlav D., Hars A. (2011), (eds.) Immigration puzzles. Comparative analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland before and after joining the EU, Saarbrucken: Lap Lambert Academic Publishing.

immigration puzzlesw

 

 

 

 

 

 

 

Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (2010) (eds.), Immigration to Poland: Policy, employment, integration, Warszawa: Scholar.

immigration_to_poland

 

 

 

 

 

 

 

Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (eds.) (2010). Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

transformacja_nieoczywista

 

 

 

 

 

 

 

Grabowska-Lusinska I. (2012). Polish immigration puzzles in the light of visa policy, w: Lesinska M., Matejko E., Wasilewska O. (eds.). Migrations from Eastern European countries to the European Union in the context of visa policy. Warsaw: Stefan Batory Foundation, 88-111.

Grabowska-Lusinska I. (2010). The economy as a primary driver of migrant inflow to Poland, w: Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (eds.), Immigration to Poland: Policy, employment, integration, Warszawa: Scholar, 91-103, 119-120, 148-150.

Institution and source of funding

6 Framework Programme of the European Union
http://www.idea6fp.uw.edu.pl/

Events

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, konferencja: Polska jako nowy kraj imigracyjny UE, Warszawa, 6 maja 2009

Referat: Grabowska Izabela, Rynek pracy jako główny czynnik imigracji do Polski.

Projects’ events:
http://www.idea6fp.uw.edu.pl/