PhD Candidates

Professor Izabela Grabowska currently supervises 5 PhD dissertations

JUSTYNA SARNOWSKA

PhD dissertation under supervision of Izabela Grabowska entitled The role of work abroad in the occupational paths of mobile youngsters and transfer of skills [in Polish: Znaczenie pracy zagranicą w ścieżkach zawodowych mlodych ludzi oraz transfer kompetencji].

Justyna Sarnowska photoBio: Justyna Sarnowska, MA in Sociology; she graduated from the University of Social Sciences and Humanities; currently she is a PhD Candidate of the Interdisciplinary Doctoral Studies at the University of Social Sciences and Humanities; in 2014 Justyna Sarnowska was distinguished by Florian Znaniecki’s Best Master Thesis Award awarded by Polish Sociological Association for the thesis: Strategies of social sciences’ graduates in the labour market [Strategie funkcjonowania absolwentow nauk spolecznych na rynku pracy] supervised by Izabela Grabowska.

She is also the researcher in the project Cultural diffusion through social remittances between Poland and UK funded by National Sciences Centre Poland, led by Izabela Grabowska. This project is the international cooperation between Centre of Migration Research, University of Warsaw and University of London, Roehampton.

Since September 2014 she has been on the scientific training at the Centre of Migration Research of the University of Warsaw.
She is also a member of the international IMISCOE Research Network [www.imiscoe.org] and Polish Sociological Association [http://www.pts.org.pl/en].
Since 2012 she has been also associated with the private sector companies providing customers with the solutions connected to the international recruitment of workers.
Justyna Sarnowska specialises in labour market, education, mobility of youngsters, transfer of habitus, skills and forms of capital through spatial mobility.
Media on the awarded Master Dissertation by Justyna Sarnowska:
http://kierunkistudiow.pl/absolwenci/absolwenci_studiow_spolecznych_na_rynku_pracy.html
http://www.centrumrekrutacyjne.pl/p/prestiz-i-czesne-dwa-czynniki-decyduja-o-wyborze-kierunku-studiow,341.html
http://wyborcza.pl/1,75248,15532170,Kto_chce_studiowac_finanse__socjologie__prawo__I_czy.html
http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,15532170,Kto_chce_studiowac_finanse__socjologie__prawo__I_czy.html
http://forumakademickie.pl/aktualnosci/2014/2/27/1572/absolwenci-na-rynku-pracy/
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114377,15532170,Kto_chce_studiowac_finanse__socjologie__prawo__I_czy.html
http://serwiskariery.pl/aktualnosci;Absolwenci,na,rynku,pracy;?news=1428
http://natablicy.pl/badania-studentki-swps-jak-wyglada-sytuacja-zawodowa-absolwentow-nauk-spolecznych,artykul.html?material_id=530f376de1e17d997875b0c8
http://www.hrnews.pl/News1.aspx?id=3942
http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/droga-zawodowa-humanistow-na-poczatku-nie-rozni-sie-wiele-od-kariery-inzynierow
http://www.portalmaturzysty.pl/aktualnosci/absolwenci-nauk-spolecznych-na-rynku-pracy,2509,1.html
http://www.edulandia.pl/studia/1,134149,15569024,Absolwenci_na_rynku_pracy.html
http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/edukacja/jak-radza-sobie-absolwenci-uczelni-wyzszych-na-rynku-pracy
http://www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/8077/Pracoholik-czy-entuzjasta-pracy-/
http://studia.studentnews.pl/s/24/5608-Studia-newsy/4033118-Sytuacja-zawodowa-absolwentow-nauk-spolecznych.htm
http://forsal.pl/artykuly/799385,wyksztalcenie-polakow-studia-przestaly-byc-furtka-do-spolecznego-awansu.html
http://lepszejutro.polskieradio.pl/9/396/Artykul/1130253,Matura-i-co-dalej-Jakie-sa-zawody-przyszlosci
http://www.polskieradio.pl/130/2787/Artykul/1106394,Humanista-(nie)-znaczy-bezrobotny-
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/793718,humanisci-bardziej-przedsiebiorczy-od-absolwentow-kierunkow-scislych-nie-maja-innego-wyjscia.html
http://neomedia.info/humanisci-prowadza-wlasne-firmy/
http://m.dziennik.pl/wiecej/edukacja/student/w-polsce-nie-licz-na-kariere-w-amerykanskim-stylu
http://www.uczelnie.pl/artykul,absolwenci-na-rynku-pracy,8142,1.html
http://akademiazatrudnienia.pl/?q=articles/2014/04/30/humani%C5%9Bci-zak%C5%82adaj%C4%85-firmy
http://www.studiawarszawa.com/index.php?idspec=8143

 

MAGDALENA BARAN-WOJTACHNIO

Baran-Wojtachnio MagdalenaPhD dissertation under supervision of Izabela Grabowska entitled Social diversity among professional soldiers of the Polish Army [in Polish: Zróżnicowanie społecznie wśród żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego]. Magdalena Baran-Wojtachnio is sociologist. She works in the Military Center for Civic Education and there she carriers out social research for the purpose of national defense. She’s member of Polish Sociological Association and co-founder of the Sociological Section of National Security Issues.

She is interested in sociology of military, especially equal treatment on grounds of social features in the army and gender mainstreaming. She publishes on the gender issues in the army.

 

Publications by Magdalena Baran-Wojtachnio:

Collectiva volumes:

(eds.) M. Baran-Wojtachnio, J. Dziedzic, M. Kloczkowski, J. Maciejewski,
W. Nowosielski, Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2010 r., ISBN 978-83-7611-621-1

(eds.) M. Baran-Wojtachnio, J. Latacz, A. Kołodziejczyk, W. Nowosielski,
M. Wachowicz, Cywile a wojskowi. Bezpieczeństwo i promocja wojska w odbiorze społecznym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006 r., Praca sfinansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2004-2005 jako projekt badawczy, ISBN 83-7441=277-1, ISBN 978-83-7441-277-3

Articles:

Wybrane aspekty służby wojskowej kobiet, [In:] Kwartalnik Bellona, 1/2010.

Model zarządzania różnorodnością w wojsku? O wykorzystaniu równicy płci [In:] (ed.) M. Baran-Wojtachnio, J. Dziedzic, M. Kloczkowski, J. Maciejewski, W. Nowosielski, Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010 r., ISBN 978-83-7611-621-1.

Wojskowa służba kobiet w odbiorze społecznym. Komunikat z badań, [w:] (red.)
J. Maciejewski, K. Dojwa, Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007 r., ISSN 0239-6661, ISBN 978-83-229-2816-5.

Doświadczenia wojskowej służby kobiet [In:] (ed.) Anna Orzyłowska, Wojsko Polskie 20 lat po transformacji ustrojowej w badaniach Wojskowego Biura Badań Społecznych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62345-53-3.

Społeczne aspekty służby wojskowej kobiet z perspektywy przełożonych [In:] (ed.) Anna Orzylowska, Społeczne aspekty zawodu wojskowego w badaniach empirycznych Wojskowego Biura Badań Społecznych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62345-05-5.

Profesjonalne wojsko – profesjonalni żołnierze. O możliwościach wykorzystania potencjału żołnierzy-kobiet w kontekście zarządzania różnorodnością, [In:] Socjologiczny wizerunek profesjonalnych Sił Zbrojnych RP, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62345-86-1.

Polscy żołnierze w służbie poza granicami kraju – misja w Iraku, [In:] (ed.)
M. Cieslarczyk, A. Dębska, Wojsko wobec wyzwań współczesnego świata, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005, ISBN 83-89423-67-7.

Społeczne aspekty służby wojskowej kobiet z perspektywy przełożonych – analiza opinii dowódców jednostek wojskowych, [w:] kmdr B. Szubińska, Równouprawnienie w Siłach Zbrojnych w warunkach profesjonalizacji, Wydawnictwo po konferencji, Warszawa 2010.

PAULINA SMASZCZ-KURZAJEWSKA

Paulina Smaszcz (1)PhD dissertation under supervision of Izabela Grabowska entitled: Women 40+ in Poland in the new stage of life fighting against social discourse and their own reality.

in Polish: Kobiety 40+ w Polsce w nowym etapie życia, w walce z dyskursem społecznym i własną rzeczywistością.

Bio: Paulina Smaszcz-Kurzajewska an expert with 20-year experience in public relations & communication & advocacy. Prepares and implements the PR & communication strategy for the largest and most valuable Polish projects in cooperation with the Ministry of Health, the Ministry of Culture and National Heritage, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Labor and Social Policy.

She graduated from the Faculty of Polish Studies at Warsaw University, passionate about linguistics and linguistic regionalisms. She worked as a presenter on TVP1, TVP2 and TVN Style. Currently, she runs live program on WIRTUALNA POLSKA. For over 20 years she has worked as a head of the PR & Communication & Advocacy teams in large corporations and she has an excellent market reputation.

An expert in the field of business communication and business auto-presentation of NETWORK OF WOMEN ENTREPRENEUR and of POLISH BUSINESS WOMAN CONGRESS, she creates targeted partner programs. Columnist in women’s magazines FLOW. MAGAZYN KOBIET KREATYWNYCH (CREATIVE WOMEN MAGAZINE) and LOUNGE MAGAZINE.

A specialist in public relations & communication, journalist and TV presenter, an expert and trainer. For 15 years she has trained individual board members and top managers, politicians and medical professionals (professors, doctors, medical consultants). She prepares members of NGOs to public speaking and media presentations in Poland and on the EU forum.

With a huge positive energy and joy of life, impeccable in her behavior, with a great sense of humor, class and emotional intelligence, she is considered to be one of the best dressed women in Poland. In 2015 she was voted the METAMORPHOSIS OF THE YEAR. By journalists she is called the VOICE OF POLISH WOMEN AFTER 40.

The author of a book MAMA I TATA TO MY! (WE ARE MOM AND DAD), in which she dispels myths on relations, care and functions in Polish family.

Mother to Julek and Franek.

A laureate of European Civic Prize for her charity activity for patients and charges of FUNDACJA OSWOIC LOS.

http://www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/relacja-z-iv-konferencji-sieci-przedsiebiorczych-kobiet/

http://businesswomanlife.pl/iv-edycja-kongresu-polish-businesswoman-congress-za-nami/http://businesswomanlife.pl/iv-edycja-kongresu-polish-businesswoman-congress-za-nami/

http://www.inteligentny-start.org/aktualnosci?page=2

http://issuu.com/loungemagazyn/docs/74.wrzesie___15

https://www.facebook.com/magazynwomansflow/

http://www.uczelnie.info.pl/dzial/dzial_z_zycia_uczelni/2277/

https://www.facebook.com/events/103091956701708/

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7ELDK42S3dsJ:evenea.pl/imprezy/biznes-i-przedsiebiorczosc/warszawa/sila-pierwszego-wrazenia-autoprezentacja-w-praktyce-z-paulina-smaszcz-kurzajewska-85250/+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

http://www.delab.uw.edu.pl/ruszyly-szkolenia-w-programie-biznes-w-kobiecych-rekach-2015/

http://mamspotkanie.pl/wydarzenie/skillsharecoffee-skuteczna-komunikacja-sukcesem-zawodowym-prywatnym-i-medialnym-kazdej-ambitnej-kobiety/

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/12936/mama-i-tata-to-my-obalam-mity-o-zdrowiu-rozwoju-i-zywieniu-dzieci

http://www.ikmag.pl/miesiecznik/rozmaitosci/imperium_kobiet_wspiera_aktywne_mamy_event_ik.html

http://fashionsecrets.pl/artykul/iv-konferencja-sieci-przedsiebiorczych-kobiet

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/paulina-smaszcz-kurzajewska-reklamuje-klinike-medycyny-estetycznej-estell

http://www.fum.info.pl/page/index/147

http://www.symfoniaserc.pl/pobiegli_dla_ptsr_w_xxii_biegu_powstania_warszawskiego_.html

http://www.oswoic-los.org/aktualnosc/fol-na-zamku-lubelskim/