Publications

Peer-reviewed articles / Artykuły w czasopismach

Grabowska I., Buler M. (2019). The centenary of the Polish Peasant in Europe and America through the contemporary concept of social remittances. Polish Sociological Review, 1(205): 85-102.

Grabowska I. (2018). Social skills, workplaces and social remittances: A case of post-accession migrants. Work, Employment and Society, 32(5): 868-886.

Sarnowska J., Grabowska I. (2018). Pracująco-studiujący. Przejście z edukacji do zatrudnienia socjologów i kulturoznawców na przykładzie prywatnego uniwersytetu w Polsce. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 9, 42-67.

Pustułka P., Juchniewicz N., Grabowska I. (2017). Researching peer groups with a temporal lens.
Participant Recruitment Challenges. Qualitative Sociological Review, 13(4), 48-69.

Grabowska I., Sarnowska J. (2017). Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone w migrujących społecznościach lokalnych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 13(3), 6‒28.

Jaźwińska E., Grabowska I. (2017). Efekty społecznych przekazów migracyjnych (social remittances) w polskich społecznościach lokalnych. Studia Socjologiczne, 1, 139-165.

Grabowska I. (2016). The Transition from Education to Employment Abroad: The Experiences of Young People from PolandEurope-Asia Studies, 68(8), 1421-1440.

Grabowska I., Garapich M.P. (2016) (eds.). Special Issue: Social Remittances and Central and Eastern Europe: New Theoretical Angles and Empirical Landscapes. Central and Eastern European Migration Review, 5(2).

Grabowska I., Engbersen G. (2016). Social Remittances and the Impact of Temporary Migration on an EU Sending Country: The Case of PolandCentral and Eastern European Migration Review, 5(2), 99–117.

Grabowska I., Garapich M.P. (2016). Social remittances and intra-EU mobility: Non-financial transfers between UK and Poland. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42 (13), 2146-2162.

Grabowska I. (2015). Aparat pojęciowy Pierre’a Bourdieu i migracje międzynarodoweKultura i Społeczeństwo, 4, 131-143.

Grabowska I., Jazwinska E. (2015). Migracje poakcesyjne Polaków i kapital ludzki: transfer wiedzy, umiejętności, kompetencji, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 2(156), 53–80.

Fihel A., Grabowska-Lusinska I. (2014). Labour Market Behaviours of Back-and-Forth Migrants From Poland. International Migration, 52(1), 22–35.

Grabowska I. (2014). Społeczno‑ekonomiczne efekty migracji międzynarodowych Polaków: kariery zawodowe i kapitał ludzki. Biuro Analiz Sejmowych, 40(4), 81-104.

Grabowska-Lusińska I. (2014). Przejście z edukacji na zagraniczny rynek pracy młodych Polaków, Rocznik Lubuski, 40(2A), 167-194.

Engbersen G., Grabowska-Lusinska I., Leerkes A., Snel E., Burgers J. (2013). On the Differential Attachments of Migrants from Central and Eastern Europe: A Typology of Labour Migration.  Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(6), 959-981.

Grabowska-Lusinska I., Jazwinska E. (2013). Znaczenie migracji w życiu zawodowym kobiet i mężczyzn. Kultura i Społeczeństwo, 57(3), 85-108.

Grabowska-Lusinska I., Jazwinska E. (2013). Migracja – epizod czy etap w życiu zawodowym?, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 4, 73-94.

Grabowska-Lusińska I., Jaźwińska E. (2012). Mobilność przestrzenna, społeczna i kariery zawodowe migrantów: cele, problemy i podejścia badawcze na podstawie badań OBM UW, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2, 71-103.

Grabowska-Lusińska I., Fihel A. (2010). Płynność powrotów do Polski, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 4, 107-130.

Grabowska-Lusinska I. (2008). Migrations from Poland after 1st May 2004 with special focus on British Isles – post accession migration strategies as hidden in the statistics. Espace Population Sociétés, 2, 247-260.

Radiukiewicz A., Grabowska I. (2008). Education for Democratic Citizenship in Poland, Journal of Social Science Education, 6(2), 21-28.

Grabowska-Lusinska I. (2007). Migracje zarobkowe Polaków do Irlandii – fakty i mity. Polityka Społeczna, 1(394), 19-24.

Grabowska I. (2005). Changes in the international mobility of labour: job migration of Polish nationals to Ireland, Irish Journal of Sociology, 14(1), 13- 27.

 

Monographs/ monografie

4084965380d-otwierajac-glowy

 

Grabowska I. (2019).  Otwierając głowy. Migracje i kompetencje społeczne [The opening of minds. Migration and social skills]. Warsaw: Scholar

available Hardcover here

 

 

download

White A., Grabowska I., Kaczmarczyk P., Slany K. (2018). The Impact of Migration on Poland. London: UCL Press.

available PDF

This book is also available by JSTOR at: https://www.jstor.org/stable/j.ctv550d7m

Monograph review by Magdalena Kubal-Czerwińska in Migration and Society: Advances in Research. Learn more

 

 

okładka książkiGrabowska I., Garapich M.P., Jazwinska E., Radziwinowicz A. (2017). Migrants as Agents of Change. Social remittances in an enlarged European Union. Basingstoke, London: Palgrave Macmillan.

available e-book here

Monograph review by prof. Anne White in Central and Eastern European Migration Review. Learn more

 

 

 

Bez tytułuGrabowska I. (2016). Movers and Stayers: Social Mobility, Migration and Skills. Frankfurt Am Main: Peter Lang.

available Hardcover here

Monograph review by prof. Ettore Recci in Central and Eastern European Migration Review. Learn more

 

 

 

Grabomigrantow sciezkiwska-Lusinska I. (2012), Migrantow sciezki zawodowe bez granic [Migrants’ boundryless careers]. Warsaw: Scholar. [habilitation monograph]

Reviews / recenzje monografii ‚Migrantow sciezki zawodowe bez granic’

 

 

emigracj ostatniaGrabowska-Lusinska I., Okolski M. (2009), Emigracja ostatnia? [An ultimate emigration?], Warsaw: Scholar

e-book
http://www.ibuk.pl/fiszka/41803/emigracja-ostatnia.html

 

 

 

 

Grabowska I. (2003), Doing Business with Russians: Patterns and Mechanisms. A Polish Perspective, Dublin: Reprint Dublin.

Grabowska I., Lusinski C., Tonra B. (2002), Poland Through Irish Eyes: The Challenges and Opportunities of EU Enlargement, Dublin European Institute, University College Dublin.

Edited volumes/ redakcja tomów

mobility in transitionGlorious B., Grabowska-Lusinska I., Kuvik A. (eds.) (2013). Mobility in transition. Migration patterns after EU enlargement. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Available in open access here

 

 

 

 

immigration puzzleswGrabowska-Lusinska I., Drbohlav D., Hars A. (eds.)(2011),  Immigration puzzles. Comparative analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland before and after joining the EU. Saarbrucken: Lap Lambert Academic Publishing.

 

 

 

 

 

Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (eds.) (2010) , Immigration to Poland: Policy, employment, integration. Warsaw: Scholar.

Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (eds.) (2010). Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grabowska-Lusińska I., Żylicz A. (eds.) (2008). Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, Warsaw: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Chapters in volumes/ rozdziały w książkach

Grabowska I. (2016). Migration in Work Lives: Looking Back after Return. Structure and agency approach. [In:] (eds.) Nadler R., Kovacs Z., Glorius B., Lang T. Return Migration and Regional Development in Europe: Mobility against the Stream, Basingstoke/ London: Palgrave, 83-109.

Grabowska I., Jazwińska E. (2016). Mobilność społeczna i migracje. [In:] Górny A., Kaczmarczyk P., Lesińska M. (eds.) Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce. Warsaw: Scholar, 151-159.

Grabowska-Lusinska I. (2014). New Directions of Migration Research in Poland in Light of Theoretical and Methodological Paradigms. [In:] Icduygu A., Karacay A.B. (eds.) Critical Reflections in Migration Research. Views from the South and the North. Istambul: Koc University Press, 61-82.

Grabowska-Lusińska I. (2014). Stan wiedzy w Polsce w zakresie współczesnych migracji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań migracji poakcesyjnych. [In:] Lesińska M., Slany K., Solga B., Okólski M. (eds.) Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, KBnM PAN. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 25-44.

Grabowska-Lusińska I. Jaźwińska E., (2014). Transfer jawnych i ukrytych komponentów kapitału ludzkiego poprzez migracje. [In:] Lesińska M., Slany K., Solga B., Okólski M. (eds.) Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, KBnM PAN; Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 169-190.

Grabowska-Lusinska I. (2013). Anatomy of post-accession migration: methodological approach. How to measure liquid migration and other patterns of post-accession migration. [In:] Glorious B., Grabowska-Lusinska I., Kuvik A. (eds.). Mobility in transition. Migration patterns after EU enlargement. Amsterdam: Amsterdam University Press, 41-64.

Grabowska-Lusinska I. (2012). Polish immigration puzzles in the light of visa policy. [In:] Lesinska M., Matejko E., Wasilewska O. (eds). Migrations from Eastern European countries to the European Union in the context of visa policy. Warsaw: Stefan Batory Foundation, 88-111.

Grabowska-Lusinska I. (2010). The economy as a primary driver of migrant inflow to Poland. [In:] Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (eds.). Immigration to Poland: Policy, employment, integration, Warszawa: Scholar, 91-103, 119-120, 148-150.

Grabowska-Lusinska I. (2010). Poland. [In:] IOM. Migration and Economic Crisis in the European Union: Implications for Policy, Brussels: International Organisation for Migration.

Grabowska-Lusińska I. (2010). Skills shortages, emigration and unemployment in Poland – causes and implications of disequilibrium in the Polish labour market. [In]: Black R., Engbersen E., Okólski M., Pantiru C. (eds.) Continent Moving West? EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe. Amsterdam University Press, Amsterdam.

Współautorka/ Co-author

Współautorka/ Co-author of the reports Mobility in Europe  (2010, 2011, 2012), Social Europe, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

Raportu Komitetu Badan nad Migracjami PAN

Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk [Social consequences of post accession migration of Poland’s population. Report of the Committee of Migration Research of the Polish Academy of Science]