Publications

Peer-reviewed articles / Artykuły w czasopismach

Grabowska I. (forthcoming 2017). Social skills, workplaces and social remittances: A case of post-accession migrants, Work, Employment and Societydoi: 10.1177/0950017017719840.

Grabowska I., Sarnowska J. (2017). Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone w migrujących społecznościach lokalnych, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 13, nr 3, s. 6‒28.

Jaźwińska E., Grabowska I. (2017). Efekty społecznych przekazów migracyjnych (social remittances) w polskich społecznościach lokalnych, Studia_Socjologiczne Nr1_s.139_165, ISSN 0039−3371

Grabowska I. (2016). The Transition from Education to Employment Abroad: The Experiences of Young People from Poland, Europe-Asia Studies, 68:8, 1421-1440, DOI: 10.1080/09668136.2016.1233522

Grabowska I., Engbersen G. (2016). Social Remittances and the Impact of Temporary Migration on an EU Sending Country: The Case of Poland, Central and Eastern European Migration Review, doi: 10.17467/ceemr.2016.05, pp. 1-19.

Grabowska I., Garapich M.P. (2016). Social remittances and intra-EU mobility: Non-financial transfers between UK and Poland, Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2016.117059

Grabowska I. (2015). Aparat pojęciowy Pierre’a Bourdieu i migracje międzynarodowe, Kultura i Społeczeństwo, nr 4. s. 131-143.

Grabowska I., Jazwinska E. (2015). Migracje poakcesyjne Polaków i kapital ludzki: transfer wiedzy, umiejętności, kompetencji, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, Issue 2 (156), 53–80.

Fihel A., Grabowska-Lusinska I. (2014). Labour Market Behaviours of Back-and-Forth Migrants From Poland, International Migration, Special Issue: POLISH MIGRATION AFTER THE FALL OF THE IRON CURTAIN, Volume 52, Issue 1, pages 22–35 (available in open access), http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.12128/pdf

Grabowska I. (2014). Społeczno‑ekonomiczne efekty migracji międzynarodowych Polaków: kariery zawodowe i kapitał ludzki. Biuro Analiz Sejmowych, T. 40, nr 4. Warszawa. s.81-104.

Grabowska-Lusińska I. (2014). Przejście z edukacji na zagraniczny rynek pracy młodych Polaków, Rocznik Lubuski, Tom 40, cz. 2 A, 167-194.

Engbersen G., Grabowska-Lusinska I., Leerkes A., Snel E., Burgers J. (2013). A On the Differential Attachments of Migrants from Central and Eastern Europe: A Typology of Labour Migration., Journal of Ethnic and Migration Studies, 39: 6, 959-981.

Grabowska-Lusinska I., Jazwinska E. (2013). Znaczenie migracji w życiu zawodowym kobiet i mężczyzn. Kultura i Społeczeństwo, vol. 57, nr 3, 2013. Warszawa. s.85-108.

Grabowska-Lusinska I., Jazwinska E. (2013). Migracja – epizod czy etap w życiu zawodowym?, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, vol. 4, 73-94. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a3c6716e-b052-43a4-9404-fe9eb1d721e3

Grabowska-Lusińska I., Jaźwińska E. (2012). Mobilność przestrzenna, społeczna i kariery zawodowe migrantów: cele, problemy i podejścia badawcze na podstawie badań OBM UW, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, vol. 2, 71-103. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-cfafb7a2-f5b6-4da6-a375-34d266edbd1c

Grabowska-Lusińska I., Fihel A. (2010). Płynność powrotów do Polski, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, zeszyt 4, 107-130. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.55043a5e-83f3-330c-abe7-73f97b406d26

Grabowska-Lusinska I. (2008), Migrations from Poland after 1st May 2004 with special focus on British Isles – post accession migration strategies as hidden in the statistics, Espace Population Sociétés, No. 2, 247-260.

Radiukiewicz A., Grabowska I. (2008). Education for Democratic Citizenship in Poland, Journal of Social Science Education, Volume 6, Number 2, February, 21-28.

Grabowska-Lusinska I. (2007). Migracje zarobkowe Polaków do Irlandii – fakty i mity, Polityka Społeczna, nr 1 (394), 19-24.

Grabowska I. (2005), Changes in the international mobility of labour: job migration of Polish nationals to Ireland, Irish Journal of Sociology, Volume 14, Number 1, June, 13- 27.

 

Monographs/ monografie

okładka książkiGrabowska I., Garapich M.P., Jazwinska E., Radziwinowicz A. (2017). Migrants as Agents of Change. Social remittances in an enlarged European Union, Basingstoke, London: Palgrave Macmillan.

available e-book here

Monograph review by prof. Anne White in Central and Eastern European Migration Review. Learn more

 

 

 

Bez tytułuGrabowska I. (2016). Movers and Stayers: Social Mobility, Migration and Skills, Frankfurt Am Main: Peter Lang.

available Hardcover here

Monograph review by prof. Ettore Recci in Central and Eastern European Migration Review. Learn more

 

 

 

Grabomigrantow sciezkiwska-Lusinska I. (2012), Migrantow sciezki zawodowe bez granic [Migrants’ boundryless careers], Warsaw: Scholar. [habilitation monograph] [translation into English in progress].

Reviews / recenzje monografii ‚Migrantow sciezki zawodowe bez granic’

 

 

emigracj ostatniaGrabowska-Lusinska I, Okolski M. (2009), Emigracja ostatnia? [An ultimate emigration?], Warsaw: Scholar

e-book
http://www.ibuk.pl/fiszka/41803/emigracja-ostatnia.html

 

 

 

 

Grabowska I. (2003), Doing Business with Russians: Patterns and Mechanisms. A Polish Perspective, Dublin: Reprint Dublin.

Grabowska I., Lusinski C., Tonra B. (2002), Poland Through Irish Eyes: The Challenges and Opportunities of EU Enlargement, Dublin European Institute, University College Dublin.

Grabowska-Lusinska I., Jazwinska E. (2013). Migracja- epizod czy etap w zyciu zawodowym?, Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny, vol. 4, 73-94.
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a3c6716e-b052-43a4-9404-fe9eb1d721e3/c/GRABOWSKA-LUSINSKA_MS_4-2013-7.pdf

Grabowska-Lusińska I., Jaźwińska E. (2012). Mobilność przestrzenna, społeczna i kariery zawodowe migrantów: cele, problemy i podejścia badawcze na podstawie badań OBM UW, Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny, vol. 2, 71-103.
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-cfafb7a2-f5b6-4da6-a375-34d266edbd1c/c/mobilnosc.pdf

  Edited volumes/ redakcja tomów

mobility in transitionGlorious B., Grabowska-Lusinska I., Kuvik A. (2013), (eds.), Mobility in transition. Migration patterns after EU enlargement, Amsterdam: Amsterdam University Press.

now available in open access http://www.oapen.org/search?identifier=449203

 

 

 

 

immigration puzzleswGrabowska-Lusinska I., Drbohlav D., Hars A. (2011), (eds.) Immigration puzzles. Comparative analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland before and after joining the EU, Saarbrucken: Lap Lambert Academic Publishing.

 

 

 

 

 

Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (2010) (eds.), Immigration to Poland: Policy, employment, integration, Warszawa: Scholar.

Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (eds.) (2010). Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grabowska-Lusińska I., Żylicz A. (eds.) (2008). Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

http://www.migracje.uw.edu.pl/site_media/files/Czy_polska_gospodarka_potrzebuje_cudzoziemcw_MII.pdf

Chapters in volumes/ rozdziały w książkach

Grabowska I. (2016). Migration in Working Lives: Looking Back after Return; a Structure and Agency Approach, in: Return Migration and Regional Development in Europe / Nadler Robert [i in.] (ed.) Palgrave Macmillan UK, ISBN 978-1-137-57508-1, ss. 83-110.

Grabowska I. (forthcoming). Migration in Work Lives: Looking Back after Return. Structure and agency approach, In: (eds.) Nadler R., Kovacs Z., Glorius B., Lang T. Return Migration and Regional Development in Europe: Mobility against the Stream, Basingstoke/ London: Palgrave, 51-73.

Grabowska-Lusinska I. (2014)., New Directions of Migration Research in Poland in Light of Theoretical and Methodological Paradigms;  in: Icduygu A., Karacay A.B., Critical Reflections in Migration Research. Views from the South and the North, Istambuł: Koc University Press, 61-82.

Grabowska-Lusińska I. (2014). Stan wiedzy w Polsce w zakresie współczesnych migracji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań migracji poakcesyjnych; w: Lesińska, K. Slany, B. Solga, M. Okólski (red.) Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, KBnM PAN; Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grabowska-Lusińska I. Jaźwińska E., (2014). Transfer jawnych i ukrytych komponentów kapitału ludzkiego poprzez migracje, w: Lesińska, K. Slany, B. Solga, M. Okólski (red.) Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, KBnM PAN; Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grabowska-Lusinska I. (2013), ‘Anatomy of post-accession migration: methodological approach. How to measure liquid migration and other patterns of post-accession migration’, in. B. Glorious, I. Grabowska-Lusinska, A. Kuvik, Lost in mobility transition?, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Grabowska-Lusinska I. (2012). Polish immigration puzzles in the light of visa policy, w: M. Lesinska, E. Matejko, O. Wasilewska (red.). Migrations from Eastern European countries to the European Union in the context of visa policy. Warsaw: Stefan Batory Foundation; 88-111.

Grabowska-Lusinska I. (2010). The economy as a primary driver of migrant inflow to Poland, w: Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (2010) (eds.), Immigration to Poland: Policy, employment, integration, Warszawa: Scholar, 91-103, 119-120, 148-150.

Grabowska-Lusinska I. (2010). Poland, in: IOM. Migration and Economic Crisis in the European Union: Implications for Policy, Brussels: International Organisation for Migration.

http://publications.iom.int/bookstore/free/Migration_and_the_Economic_Crisis.pdf

Grabowska-Lusińska I. (2010), ‘Skills shortages, emigration and unemployment in Poland – causes and implications of disequilibrium in the Polish labour market’, in: R. Black, G. Engbersen, M. Okolski, C. Pantiru, Continent Moving West? EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe, Amsterdam University Press, Amsterdam.

now available in open access: http://www.oapen.org/search?keyword=continent+moving+west

Współautorka/ Co-author

Współautorka/ Co-author of the reports Mobility in Europe  (2010, 2011, 2012), Social Europe, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

http://www.mobilitypartnership.eu/Documents/Mobility%20in%20Europe%202010.pdf

http://www.mobilitypartnership.eu/Documents/Mobility%20in%20Europe%202011.pdf

http://www.mobilitypartnership.eu/Documents/Mobility%20in%20Europe%202012.pdf

Raportu Komitetu Badan nad Migracjami PAN

Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk [Social consequences of post accession migration of Poland’s population. Report of the Committee of Migration Research of the Polish Academy of Science]
http://www.kbnm.pan.pl/images/Raport_KBnM_PAN_Społeczne_skutki_poakcesyjnych_migracji_ludności_Polski.pdf