Lectures

fot. Biuletyn Migracyjny

fot. Biuletyn Migracyjny

Selected lectures

Izabela Grabowska run Masterclass 6 Interdisciplinary approach to complex policy issues: A case of migration-development nexus during Joint Research Center-SAS-INGSA Evidence and Policy Summer School which took place in Senec in Slovakia, 6-8 September 2017:

Link to the community of practice of Joint Research Center: https://ec.europa.eu/jrc/communities/community/evidence4policy/news/jrc-sas-ingsa-evidence-and-policy-summer-school

Link to the Masterclass ‚Interdisciplinary approach to complex policy issues: A case of migration-development nexus’: https://ec.europa.eu/jrc/communities/sites/jrccties/files/6_interdisciplinary_approach_to_complex_policy_issues.pdf


Lecture: Transfery społeczno-kulturowe migrantow poakcesyjnych z Polski [Social and cultural transfers of post accession migrants], 18.06.2015 https://www.youtube.com/watch?v=KwPmnyqGWwo
Wyklad dla Zwiazku Bankow Polskich: Klub Polska 2025+ „Polska emigracja – szansa czy tylko porażka?”

Centre of Migration Research 20th Anniversary Seminar
‘Migration in occupational life’
University of Warsaw, March 4th 2013
Seminarium OBM 4 marca 2013r.: „Migracje w życiu zawodowym człowieka”
https://www.youtube.com/watch?v=ULY60XUAusY&feature=youtu.be

Youth and ‘youth on the move’ in the EU labour market
Sweden, Uppsala December 5th 2012
http://www.programkontoret.se/Global/kalendarium/youth_and_labour_market_2013.pdf