Magdalena Baran-Wojtachnio – Publications

Bio | Conferences | Publications | Activities | Achievments

Publications by Magdalena Baran-Wojtachnio:

Collectiva volumes:

(eds.) M. Baran-Wojtachnio, J. Dziedzic, M. Kloczkowski, J. Maciejewski,
W. Nowosielski, Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2010 r., ISBN 978-83-7611-621-1

(eds.) M. Baran-Wojtachnio, J. Latacz, A. Kołodziejczyk, W. Nowosielski,
M. Wachowicz, Cywile a wojskowi. Bezpieczeństwo i promocja wojska w odbiorze społecznym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006 r., Praca sfinansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2004-2005 jako projekt badawczy, ISBN 83-7441=277-1, ISBN 978-83-7441-277-3

Articles:

Wybrane aspekty służby wojskowej kobiet, [In:] Kwartalnik Bellona, 1/2010.

Model zarządzania różnorodnością w wojsku? O wykorzystaniu równicy płci [In:] (ed.) M. Baran-Wojtachnio, J. Dziedzic, M. Kloczkowski, J. Maciejewski, W. Nowosielski, Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010 r., ISBN 978-83-7611-621-1.

Wojskowa służba kobiet w odbiorze społecznym. Komunikat z badań, [w:] (red.)
J. Maciejewski, K. Dojwa, Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007 r., ISSN 0239-6661, ISBN 978-83-229-2816-5.

Doświadczenia wojskowej służby kobiet [In:] (ed.) Anna Orzyłowska, Wojsko Polskie 20 lat po transformacji ustrojowej w badaniach Wojskowego Biura Badań Społecznych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62345-53-3.

Społeczne aspekty służby wojskowej kobiet z perspektywy przełożonych [In:] (ed.) Anna Orzylowska, Społeczne aspekty zawodu wojskowego w badaniach empirycznych Wojskowego Biura Badań Społecznych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62345-05-5.

Profesjonalne wojsko – profesjonalni żołnierze. O możliwościach wykorzystania potencjału żołnierzy-kobiet w kontekście zarządzania różnorodnością, [In:]Socjologiczny wizerunek profesjonalnych Sił Zbrojnych RP, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62345-86-1.

Polscy żołnierze w służbie poza granicami kraju – misja w Iraku, [In:] (ed.)
M. Cieslarczyk, A. Dębska, Wojsko wobec wyzwań współczesnego świata, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005, ISBN 83-89423-67-7.

Społeczne aspekty służby wojskowej kobiet z perspektywy przełożonych – analiza opinii dowódców jednostek wojskowych, [w:] kmdr B. Szubińska,Równouprawnienie w Siłach Zbrojnych w warunkach profesjonalizacji, Wydawnictwo po konferencji, Warszawa 2010.