Magdalena Baran-Wojtachnio – Publications

Bio | Conferences | Publications | Activities | Achievments

Peer-reviewed articles / Artykuły w czasopismach

Baran-Wojtachnio M. (2016). Zróżnicowanie społeczne żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(2)3, 2, 261-272.

Baran-Wojtachnio M. (2010). Wybrane aspekty służby wojskowej kobiet. Kwartalnik Bellona 1, 7-16.

Monographs/ monografie

Baran-Wojtachnio M., Dziedzic J., Kloczkowski M., Maciejewski J., Nowosielski W. (eds.) (2010). Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Edited volumes/ redakcja tomów

Baran-Wojtachnio M., Łatacz J., Kołodziejczyk A., Nowosielski W., Wachowicz M. (2006). Cywile a wojskowi. Bezpieczeństwo i promocja wojska w odbiorze społecznym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Chapters in volumes/ rozdziały w książkach

Baran-Wojtachnio M. (2011). Doświadczenia wojskowej służby kobiet [In:] Orzyłowska A. (eds.), Wojsko Polskie 20 lat po transformacji ustrojowej w badaniach Wojskowego Biura Badań Społecznych, Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 50-69.

Baran-Wojtachnio M. (2010). Model zarządzania różnorodnością w wojsku?
O wykorzystaniu różnicy płci, [In:] Baran-Wojtachnio M. (red.), Dziedzic J., Kloczkowski M., Maciejewski J., Nowosielski W., Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 228-241.

Baran-Wojtachnio M. (2010). Społeczne aspekty służby wojskowej kobiet z perspektywy przełożonych [In:] Orzyłowska A. (eds.), Społeczne aspekty zawodu wojskowego w badaniach empirycznych Wojskowego Biura Badań Społecznych, Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 93-104.

Baran-Wojtachnio M. (2010). Profesjonalne wojsko – profesjonalni żołnierze.
O możliwościach wykorzystania potencjału żołnierzy-kobiet w kontekście zarządzania różnorodnością, [In:] Socjologiczny wizerunek profesjonalnych Sił Zbrojnych RP, Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 27-43.

Baran-Wojtachnio M. (2010). Społeczne aspekty służby wojskowej kobiet z perspektywy przełożonych – analiza opinii dowódców jednostek wojskowych, [In:] kmdr Szubińska B., Równouprawnienie w Siłach Zbrojnych w warunkach profesjonalizacji, Warszawa: Wydawnictwo po konferencji, 50-59.

Baran-Wojtachnio M. (2007). Wojskowa służba kobiet w odbiorze społecznym. Komunikat z badań, [In:] Maciejewski J. (eds.), Dojwa K., Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa. Socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 13-18.

Baran-Wojtachnio M. (2005). Polscy żołnierze w służbie poza granicami kraju – misja
w Iraku, [In:] Cieślarczyk M. (eds.), Dębska A., Wojsko wobec wyzwań współczesnego świata, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 252-258.