Magdalena Baran-Wojtachnio – Conferences

Bio | Conferences | Publications | Activities | Achievments

09.2017 Społeczna Akademia Nauk Warszawa.
Konferencja naukowa: „W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania.”
Wystąpienie na temat: Zróżnicowanie społeczne w Wojsku Polskim jako organizacji uczącej się

09.2016 Referat podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego na temat: Instytucja totalna jako organizacja ucząca się? Przykład Wojska Polskiego.

O4.2016 Społeczna Akademia Nauk Łódź. Konferencja naukowa: W stronę różnorodności – nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym. Wystąpienie na temat: Zróżnicowanie społeczne żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.

06.2015 Ra’anane Israel, European Research Group on Military and Society (ERGOMAS), From Diversity Management to Conflict Regulation. Współautorstwo wystąpienia na temat: Social diversity in the armed forces. On the soldiers’ attitudes towards differences.

04.2015 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, V Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców: Zmiany w życiu współczesnych i ich konteksty. Wystąpienie na temat: Relacje międzyludzkie w zróżnicowanym społecznie Wojsku Polskim.

05.2011 Uniwersytet Wrocławski, Międzynarodowa konferencja naukowa: Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych – socjologiczne azymuty badawcze. Wystąpienie na temat: Kobiety w dowodzeniu – o stratyfikacji płci w wojsku. Komunikat z badań.

06.2010 Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa, Konferencja: Równouprawnienie w Siłach Zbrojnych w warunkach profesjonalizacji. Wystąpienie na temat: Służba żołnierzy – kobiet w opiniach dowódców jednostek wojskowych.

05.2010 Warszawa, Seminarium pt.: Aktywność społeczna Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa, jako instrument wspierania współczesnej rodziny wojskowej. Wystąpienie na temat: Żołnierze – kobiety w rodzinie i służbie wojskowej.

05.2010 Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, Konferencja: Społeczne aspekty zawodu wojskowego w badaniach empirycznych Wojskowego Biura Badań Społecznych. Wystąpienie na temat: Społeczne aspekty służby wojskowej kobiet a model zarządzania różnorodnością.

09.2008 Wojskowy Dom Wypoczynkowy Rynia, Konferencja: Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Wystąpienie na temat: Model zarządzania różnorodnością w wojsku? O wykorzystaniu różnicy płci.