Justyna Sarnowska – Publications

Bio | Conferences Publications | Activities | Achievements

Pustułka P., Sarnowska J., Grabowska I. (in print). Grupy rówieśnicze (peer groups) a decyzje migracyjne. Rocznik Lubuski.

Sarnowska J., Winogrodzka D., Pustułka P. (2018). The changing meanings of work among university-educated young adults from a temporal perspective. Przegląd Socjologiczny, 67 (3), 111-134.

Sarnowska J., Grabowska I. (2018). Pracująco-studiujący. Przejście z edukacji do zatrudnienia socjologów i kulturoznawców na przykładzie prywatnego uniwersytetu w Polsce. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 9, 47-62.

Grabowska I., Sarnowska J. (2017). Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone w migrujących społecznościach lokalnychPrzegląd Socjologii Jakościowej, 13(3), 6‒28.

Grabowska, I., Pustułka, P., Juchniewicz, N., Sarnowska, J., Buler, M. (2017). Peer groups and Migration. Dialoguing Theory and Empirical Research. Prace o Młodych/ Youth Working Papers, 5/2017, ISSN: 2543-5213. DOI: 10.23809/2.

Sarnowska J. (2016). Double transition: university-to-work abroad and adulthoodRocznik Lubuski42(2a), 215-228.

Sarnowska J., Głowacka L., Kalinowska A., Sobaś-Mikołajczyk P., Wiśniewska D., Grabowska I., Jastrzębowska-Tyczkowska A. (2016). Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce? Youth Working Papers No. 1/2016

Sarnowska J. (2015). Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych. [In:] Wiśniewska-Paź B. (eds.) Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy. Wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne, Socjologia LXI, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 387-400