Justyna Sarnowska – Publications

Bio | Conferences Publications | Activities | Achievements

Grabowska I., Sarnowska J. (2017). Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone w migrujących społecznościach lokalnychPrzegląd Socjologii Jakościowej, t. 13, nr 3, s. 6‒28.

Sarnowska J. (2016). Double transition: university-to-work abroad and adulthoodRocznik Lubuski42(2a), 215-228.

Sarnowska J., Głowacka L., Kalinowska A., Sobaś-Mikołajczyk P., Wiśniewska D., Grabowska I., Jastrzębowska-Tyczkowska A. (2016). Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce? Youth Working Papers No. 1/2016, Warszawa: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Młodzi w Centrum Lab.

Sarnowska J. (2015). Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych w Wiśniewska-Paź B. (red) Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy. Wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne, Socjologia LXI, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 387-400