Lectures

fot. Biuletyn Migracyjny

fot. Biuletyn Migracyjny

Selected lectures
Lecture: Transfery spoleczne migrantow poakcesyjnych z Polski [Social transfers of post accession migrants], 18.06.2015 https://www.youtube.com/watch?v=KwPmnyqGWwo
Wyklad dla Zwiazku Bankow Polskich: Klub Polska 2025+ „Polska emigracja – szansa czy tylko porażka?”

Centre of Migration Research 20th Anniversary Seminar
‘Migration in occupational life’
University of Warsaw, March 4th 2013
Seminarium OBM 4 marca 2013r.: „Migracje w życiu zawodowym człowieka”
https://www.youtube.com/watch?v=ULY60XUAusY&feature=youtu.be

Youth and ‘youth on the move’ in the EU labour market
Sweden, Uppsala December 5th 2012
http://www.programkontoret.se/Global/kalendarium/youth_and_labour_market_2013.pdf